Senioři

Stárnutí populace aneb mnohočlenné rodiny jsou potřeba Rodina, Senioři

Stárnutí populace aneb mnohočlenné rodiny jsou potřeba

Dostal se mi do rukou dokument Evropské unie s názvem Bílá kniha Evropské komise (EK) o mláděži, který se v části 2. 1 „Demografický vývoj“ zabývá otázkou stárnutí populace v Evropské unii. Informace obsažené v dokumentu, které Vám předkládám, jen potvrzují potřebnost rodin s mnoha dětmi v dnešní společnosti. (Zdroj: Eustat, Demografické statistiky, 1999).