Který jazyk lásky je pro vaše dítě primární Miminka a děti, Rodina

Už jsme hovořili o tom, co jsou to jazyky lásky. Nestačí však vědět, co to je, ale důležité je také poznat, kterým jazykem převážně k vám vaše dítě mluví.

dítě
ilustrační foto: pixabay.com – PublicDomainPictures

Gary Chapman nabízí tři kroky, jak jazyk lásky u dítěte odhalit.

První krok vychází z předpokladu, že děti poskytují to, co samy rády dostávají. Pokud se Vás tedy dítě chce často dotýkat a objímat Vás, je patrné, že jeho primárním jazykem lásky je fyzický kontakt. Pokud Vám dítě dává vlastoručně vyrobené dárky, jsou právě ony jeho primárním jazykem lásky. Pokud chce vaše dítě neustále pomáhat s domácími pracemi, a podobně, budou jeho primárními skutky služby. Jestliže si chce s Vámi dítě neustále hrát, číst si s Vámi a něco společně dělat, bude jeho primárním jazykem lásky soustředěná pozornost.

To, díky čemu má jedno dítě pocit, že je milováno, říká Gary Chapman, nemusí vést u druhého dítěte k émuž dojmu. úkolem rodičů je, aby odhalili primární a sekundární jazyk lásky u svých jednotlivých dětí a skrze tyto jim převážne lásku projevovali. Můžou ji projevovat i zbývajícími třemi jazyky, ale nejprve musí být naplněny ty dva pro dítě nejdůležitější.

Další způsob, jak odhalit jazyk lásky vašeho dítěte, přichází na řadu, když zjistíte, co vaše děti pro Vás dělají. Musíte si pak všímat i toho, co po Vás nejčastěji chtějí. To je totiž odrazem jejich primárního jazyka lásky. Důležité je naslouchat prosbám vašich dětí tak dlouho, než se před Vámi vynoří určitý vzorec, formuluje Gary Chapman. Dále řiká, že když uvidíte, že ze seznamu žádostí vystupuje jedna z pěti řečí lásky, předpokládejte, že to je ten jazyk lásky a začněte se na něj zaměřovat.

A třetí krok ke zjištění nejdůležitějšího jazyka lásky vašeho dítěte spočívá v naslouchání stížnostem. Autor uvádí, že jestliže Vás děti kritizují za to, že si s nimi nehrajete, nenosíte jim dárky, nebo jste se nezmínili o tom, že měly v žákovské knížce jedničku, napovídají Vám, jakým jazykem lásky chtějí v první řadě hovořit. Děti jsou podle něj prý nejkritičtější právě v té oblasti života, která se vztahuje k jejich primárnímu jazyku.

Vysledování primárního a sekundárního jazyka lásky nepatří mezi nejjednodušší rodičovské povinnosti a je zřejmé, že nějakou dobu potrvá. Nenechte se ale odradit, vynaložené úsilí jistě stojí za to, že se Vaše děti budou cítit od Vás milovány a tím pádem budou vyrůstat bez psychických komplexů. (srov. CHAPMAN, G.: Pět znaků láskyplné rodiny. s. 72-73).

Pramen:
CHAPMAN, G.: Pět znaků láskyplné rodiny. Praha: Návrat domů, 2005. 205 s. ISBN 80-7255-123-X.