Objevte sortiment BEST, tradičního výrobce prvků pro podzemní sítě Bydlení, Nemovitosti, stavba

Inženýrské sítě obecně slouží pro přívod a odvod vody, energií a plynu. Inženýrské sítě lze rozdělit na nadzemní a podzemní. Co jsou prvky pro podzemní sítě?

Prvky podzemních sítí

Především do těchto prvků lze zařadit součástí kanalizační sítě. Ta je tvořena soustavou trubních rozvodů a řady dalších zařízení, jako jsou například kanalizační šachty.

Ty slouží k celé řadě úkonů, například k odvětrání, čištění, zavzdušnění, údržbě a ke kontrole. Taktéž jsou určeny pro pro svedení kanalizačních potrubí do jednoho směru, případně pro změnu sklonu, průřezu či směru potrubí.

Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí se prostřednictvím kanalizace odvádějí do čistírny odpadních vod nebo do recipientů. Kanalizační síť slouží také k odvodu dešťových vod z objektu. Kanalizace je nutná proto nejen u soukromých nemovitostí, ale také ve veřejném prostranství. Proto ji můžeme rozdělit na domovní a veřejnou.

Součástí kanalizačního systému jsou rovněž i retenční nádrže. Jejich primárním účelem je ochrana kanalizační sítě.

Kanalizace je pro člověka mimořádně důležitá, neboť pomáhá výrazným způsobem zajistit udržování hygienických podmínek. A tedy v konečném důsledku i bránit šíření mnoha závažných chorob.

Betonové prvky nejen pro kanalizace

Požadované technologické parametry kladou vysoké nároky nejen na realizaci, ale také na používané materiály, které musejí svými materiály odpovídat i vysokému zatížení. Proto je vhodnou a všestrannou volbou beton.

Například u šachtových poklopů lze tímto způsobem docílit v kombinaci s dalšími materiály vzniku ekologického materiálu, který má řadu unikátních parametrů. Použitelné jsou pro plochy využívané výlučně chodci, ale také mohou být instalovány tam, kde je nutno vzít v potaz zatížení na vozovkách, parkovacích plochách a zpevněných krajnicích.

Betonové prvky pro pozemní sítě BEST

Betonové prvky pro pozemní sítě BEST svým složením odpovídají normě ČSN-EN 206. Ta definuje mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4. Tyto betonové prvky proto odpovídají nejvyšší třídě odolnosti vůči chemickým rozmrazovacím látkám.

Značka BEST jakožto tradiční tuzemský výrobce betonových prvků nabízí různorodý sortiment betonových prvků určený pro realizaci podzemních sítí.

Nosným programem je pro společnost produkce revizních kanalizačních šachet. Při jejich výrobě značka využívá zcela ojedinělých technologií vysoce výkonného robotu. Výchozím materiálem je vibrolisovaná betonová směs. Tyto šachty prioritně slouží coby kontrolní nebo odvětrávací body v kanalizační síti.

Tradice dnes největšího tuzemského výrobce betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu se začala psát již v roce 1990. Dnes společnost vlastní celkem osm prodejních a výrobních areálů.