Poznejte jazyk lásky, kterým mluví Vaše dítě Miminka a děti, Rodina

Již jsme zmiňovali, že jednou z nejdůležitějších věcí ve výchově dětí je to, aby se cítily rodiči bezpodmínečně milovány. Je bezesporné, že každé dítě vyžaduje jiný způsob projevů lásky. O tom, jakými „jazyky lásky“ se dá k dítěti promlouvat, hovoří dnešní článek.

dítě
ilustrační foto: pixabay.com – jarmoluk

Gary Chapman mluví o pěti hlavních jazycích lásky. Říká, že každé dítě rozumí jednomu z těchto jazyků více než ostatním. (srov. CHAPMAN, G.: Pět znaků láskyplné rodiny. s. 70).

Úkolem rodičů je v první řadě rozpoznat, který jazyk je pro jejich dítě klíčový, tedy kterému nejlépe rozumí, a následně mu lásku projevovat zvláště pomocí daného jazyka.  Mezi pět klíčových jazyků podle Garyho Chapmana patří: slova ujištění, pozornost, tělesný kontakt, dárky a skutky služby. Charakterizujme si jednotlivé jazyky lásky.

1) Slova ujištění
Slova ujištění používáme, když s dítětem hovoříme o něm a oceňujeme je. Znějí například takto: „Udělals to moc dobře.“, „Děkuju ti za pomoc.“, „Máš velkou sílu.“, „Mám tě ráda.“, „Jsi krásná holka.“ Slova ujištění jsou podle Garyho Chapmana důležitá pro všechny děti, ale pro dítě, jehož primárním jazykem lásky jsou slova ujištění, se jedná o životní nutnost (srov. tamtéž).

2) Pozornost
Pozornost znamená, že dítěti věnujeme nerozdělenou pozornost. Tu můžeme dítěti věnovat např. čtením knih, hrou s míčem, pocházkami, nebo tím, že si s ním povídáme. Když dítěti budeme říkat, že je máme rádi, a přitom s ním nebudeme trávit čas, bude mít pocit, že naše slova jsou jenprázdné řeči. (srov. tamtéž).

3) Tělesný kontakt
Dotyky jsou důležité pro všechny děti, ale některé se cítí nejvíce milovány tehdy, když se jim dostává láskyplných doteků. Samozřejmě, jak dítě poroste, bude se způsob, jakým se ho dotýkáme, měnit. (srov. CHAPMAN, G.: Pět znaků láskyplné rodiny. s. 70-71).

4) Dárky
Dávání a přijímání dárku je podle Garyho Chapmana univerzální projev lásky. Dárek podle něj dítěti sděluje: „Rodiče na tebe myslí.“ Neznamená to však, že dítěti, jehož primárním jazykem lásky jsou dárky, musíme dát všechno, oč požádá. Ale znamená to, že mu musíme dát dostatečný počet dárků. Nemusí se jednat o nic nákladného, hlavní je posetství „Mysleli jsme na tebe“. (srov. CHAPMAN, G.: Pět znaků láskyplné rodiny. s. 71).

5) Skutky služby
Pátým jazykem lásky je míněno, že pro dítě děláme něco, čeho si váží a co má rádo. Pro dítě, jehož primárním jazykem lásky jsou skutky služby, jsou tyto činy nezbytné. „Spravíme-li mu kolo, znamená to pro ně víc , než že zase bude jezdit“, dodává Gary Chapman (srov. tamtéž).

Dále autor uvádí, že pro každé dítě je jeden jazyk primární a jeden sekundární. Tyto dva jsou pro ně důležitější než ostatní tři. Pokud bude rodič důsledně promlouvat primárním i sekundárním jazykem lásky dítěte, bude se cítit milováno (srov. tamtéž).

Pramen:
CHAPMAN, G.: Pět znaků láskyplné rodiny. Praha: Návrat domů, 2005. 205 s. ISBN 80-7255-123-X.