Rozvíjení tělesné intimity Rodina, Sex a vztahy

V tomto, posledním článku z cyklu o manželské intimitě, budeme rozebírat rozvoj intimity tělesné.

žena
ilustrační foto: pixabay.com – windsing

Základní otázkou pro rozvoj tělesné intimity je dle slov Garyho Chapmana: „Jak můžeme získat hlubší pocit sexuálního naplnění?“ Sexuální důvěrnost má mnoho aspektů. Každý má také jiný způsob způsob myšlení, přání a očekávání. Přání druhého musí být brána zcela vážně. Není přípustné, abychom druhého vmanipulovali do situace, v níž chceme sami být. Manželé by se měli snažit pochopit touhy druhého a snažit se najít společný výchozí bod. V sexuálních projevech je nejdůležitější láska. Pokud je něco vyžadováno a jeden z partnerů se chová pánovitě, sexuální intimita manželům uniká. (CHAPMAN, G.: Pět znaků láskyplné rodiny. s. 63-64).

Když bychom tedy měli shrnout to, co jsme si řekli o rozvíjení manželské intimity, můžeme si všimnout, že  důležitým prvkem při snaze o růst v jakékoliv z oblastí intimity je úpřímná komunikace mezi partnery. Ti by měli vytvořit místo důvěry, v němž budou naslouchat jeden druhému a brát druhý názor vážně. Důležité je vždy najít bod, na kterém se právě pár nachází a od něho odvíjet aktivity pro další růst. Pokud se k sobě manželé chtějí přiblížit, musí uvažovat o prohloubení vztahu ve všech jeho rovinách. Každá oblast se zároveň dotýká i oblastí dalších. Je potřeba komplexně pracovat na vzájemném vztahu důvěry, naslouchání, porozumění a lásky. Jedině prací na láskyplném vztahu se vybuduje láskyplné prostředí i pro ostatní členy rodiny, zejména pro děti.

Pramen:
CHAPMAN, G.: Pět znaků láskyplné rodiny. Praha: Návrat domů, 2005. 205 s. ISBN 80-7255-123-X.