Stárnutí populace aneb mnohočlenné rodiny jsou potřeba Rodina, Senioři

Dostal se mi do rukou dokument Evropské unie s názvem Bílá kniha Evropské komise (EK) o mláděži, který se v části 2. 1 „Demografický vývoj“ zabývá otázkou stárnutí populace v Evropské unii. Informace obsažené v dokumentu, které Vám předkládám, jen potvrzují potřebnost rodin s mnoha dětmi v dnešní společnosti. (Zdroj: Eustat, Demografické statistiky, 1999).

důchodci
ilustrační foto: pixabay.com – AWFG_Berlin

Autoři Bílé knihy EK se vyjadřují následovně: „Vlivem klesající porodnosti a současného prodlužování délky života dochází ke stárnutí našich společností. V letech 2000 až 2002 vzroste v Evropské unii podíl lidí ve věku od 65 do 90 let na 16 až 21 %, zatímco podíl lidí ve věkové kategorii 15 až 24 let bude činit pouhých 11 %.“

Dále pokračují:  „Tato kvantitativní nerovnováha mezi mladými a starými změní vztahy mezi generacemi i z kvalitativního hlediska. Finanční zatížení sociálních systémů představuje pouze jeden z aspektů této problematiky. Nebudeme pouze muset nalézt nové mechanismy solidarity mezi mladými lidmi a jejich rodiči a prarodiči, nýbrž také usnadnit změny mezi generacemi ve společnostech, které se  zásadně proměňují. Takové změny by měly probíhat způsobem přijatelným pro každého. Stárnutí obyvatelstva ukazuje potřebu využívat lidské zdroje i mimo Evropskou unii, které by kompenzovaly nedostatek pracovní síly. Naše společnosti musí projít diverzifikací – na etnické, náboženské, sociální i jazykové úrovni. Taková heterogenita však vyžaduje také odpovídající průvodní opatření, zaměřená především pro mládež, aby nedocházelo k sociálnímu napětí nebo negativním dopadům na systém vzdělávání a trh práce.“

Podle výše uvedených slov vidíme, jak důležitou roli hraje ve společnosti dostatek dětí. Stárnutí populace negativně ovlivňuje celý systém společnosti. Dotýká se státního rozpočtu jednotlivých zemí, které musejí vydávat vysoké dávky na penzi, velkým problémem se stává také nedostatek pracovní síly a s ním spojené migrace cizinců kvůli práci. V neposlední době tento jev ovlivňuje mezigenerační vztahy.

Zkrátka, vidíme, jakou roli ve společnosti zastávají mnohočlenné rodiny.

Pramen: Bílá kniha Evropské komise o mládeži, Komise Evropských společenství (Přeloženo z anglického originálu COM(2001)681 ze dne 21.11.2001), MŠMT – odbor pro mládež, Praha, 2002.