Vymáhání dlužného výživného – jak postupovat Ostatní

Placení výživného představuje v České republice výrazný problém. V České republice je zhruba 400 tisíc dětí z rozvedených rodin a zhruba 40 % rodičů v ČR, kteří mají platit výživné na své děti, na ně neplatí vůbec nebo jen sporadicky.

peníze

Bohužel i přes soudní spory k získání stanoveného výživného, dochází ze strany neplatícího rodiče k jeho neuhrazení. Pokud odloučený rodič neplatí stanovenou částku, je třeba přistoupit k vymáhání dlužného výživného.

Stanovení výše výživného

V některých případech jsou rodiče schopni se na výši výživného dohodnout sami a nepotřebují schválení dohody soudem. Ale ve většině případů je výše alimentů stanovena soudně. Výživné se platí v pravidelných měsíčních dávkách, které jsou splatné vždy na měsíc dopředu, ledaže soud rozhodne jinak nebo se osoba výživou povinná dohodla s osobou oprávněnou jinak.

Při stanovení výživného se vychází z příjmů obou rodičů, z jejich podílu na péči o dítě a dále může soud přihlédnout k mnoha dalším okolnostem, například zda se rodič snaží si příjem zvýšit, apod. Soud může při stanovení přihlédnout také k tabulce výživného, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti.

Procentuální podíl z čistého příjmu rodiče, který má platit výživné

  • 0 – 5 let: 11 – 15 %
  • 6 – 9 let: 13 – 17 %
  • 10 – 14 let: 15 – 19 %
  • 15 – 17 let: 16 – 22 %
  • 18 a více let: 19 – 25 %

Co dělat, pokud rodič výživné neplatí?

Neplacení výživného neboli zanedbání povinné výživy je trestným činem. V případě, že vám váš bývalý partner dluží výživné na dítě, máte několik možností, jak postupovat. Začít můžete dohodou. Nepomůže-li, podejte na bývalého partnera trestní oznámení.

Dohoda s neplatícím rodičem

Prvním a nejjednodušším způsobem je dohoda s vaším bývalým partnerem. Ovšem váš soucit musí jít stranou, jinak dlužné alimenty nikdy nezískáte. může být varování, že musí opět začít platit výživné a postupně splácet svůj dluh na výživném, jinak na něj podáte trestní oznámení. Mnoho rodičů dlužník pak raději zaplatí, aby se vyhnuli soudu.

Trestní oznámení

Pokud dohoda nepomůže, podejte na bývalého partnera trestní oznámení za zanedbání povinné výživy. Neplacení výživného se po čtyřech měsících stává trestným činem a rodiči v tomto případě hrozí i vězení. Od 1. ledna 2010 hrozí neplatícím rodičům až pět let vězení pro neplacení výživného. Strach z vězení řadu rodičů neplatičů přiměje, aby svůj dluh začali pomalu splácet.

Vymáhání dlužného výživného s pomocí exekutora

Od roku 2013 již není možné vymáhat dlužné alimenty přes soud. Vaší další možností, jak se domoci dlužného výživného, je spolupráce s exekutorem. Máte-li pravomocný rozsudek o stanovení výživného a bývalý partner stále neplatí, můžete vymáhání pohledávek svěřit do rukou exekutora.

Exekutora si můžete zvolit sami podle vlastního uvážení, na doporučení od známých či podle referencí v diskuzích na internetu. Seznam exekutorů podle místa bydliště je uveřejněn na stránkách exekutorské komory. Doporučuje se volit exekutora, který provede veškeré způsoby provedení exekuce, a to včetně mobiliární exekuce k zajištění co nejvyšší šance vymožení výživného.

Exekuce dlužných alimentů probíhá ve většině případů srážkami ze mzdy. Výživné patří mezi přednostní pohledávky a má přednost před ostatními dluhy. Exekutor může také využít pro vymáhání výživného institut pozastavení řidičského oprávnění. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění nesmí dlužník řídit motorová vozidla. Tento příkaz je možné zrušit v případě, že dlužník prokáže, že již uhradil dlužné alimenty.