Ze západní Evropy se k nám valí další revoluce, tentokrát na poli energií pro domácnosti Bydlení

Trh s tepelnými čerpadly v tuzemsku rychle maže náskok, který si během uplynulých desítek let vytvořily země ze západní Evropy, kde má tento zdroj tepla mnohem delší historii. Jak by změny ve využívání obnovitelných zdrojů energií mohly změnit trh u nás, mohou napovědět zkušenosti například z Německa, Holandska či Velké Británie.

Všechny tři výše zmíněné země mají ambiciozní cíle na snižování emisí skleníkových plynů, na nichž ze zhrub z jedné třetiny podílí výroba tepla a teplé vody pro domácnosti. Už nyní je jasné, že hlavní roli budou hrát obnovitelné zdroje tepla v podobě tepelných čepadel získávajících energii ze vzduchu či geotermální tepla. Zároveň, už dnes je považováno za „samozřejmost“, že tepelná čerpadla z energetického mixu postupně vytlačí i zemní plyn, jehož využívání je u novostaveb potlačováno již nyní.

Proč právě tepelná čerpadla, Zkušenosti ze zemí západní Evropy ukazují, že tento zdroj tepla řeší prakticky všechny výzvy spojené se snižováním uhlíkové stopy, a to:

  • Schopnost vyrobit teplo „lokálně“, např. umístěním jednotky tepelného čerpadla na pozemek u konkrétní nemovitosti. Není tedy třeba budovat nové distribuční sítě tepla či ve velkém modernizovat stávající. Zároveň, proces zavádění obnovitelných zdrojů tepla lze tímto decentralizovat, a to na úroveń konkrténí domácnosti, což celý proces může zrychlit.
  • Schopnost poskytnout dostatek tepla a teplé vody bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky. Právě z tohoto důvodu dochází k masivnímu rozšiřování tepelných čerpadel ve Švýcarsku, které se nechce spoléhat na nestabilní dodávky z Německa během zimních období.
  • Schopnost vyrábět teplo levně bez nutnosti masivních dotací ze státního rozpočtu, jak je tomu například u větrných elektráren v Německu.
  • Teplo a teplou vodu vyrobit s minimálním dopadem na životní prostředí, a to i díky moderním chladivům.
  • Možnost využít odpadové teplo, např. ze stanic metra, průmyslových objektů, kancelářských budov, sportovišť apod. za pomoci rekuperace.

Již dnes najdeme v západní Evropy celé městské čtvrti, ve kterých jsou energie vyráběny výhradně z obnovitelných zdrojů, v drtivé většině případů pak právě skrze tepelná čerpadla. Do budoucna lze pak počítat s tím, že „karbonově neutrální“ budou díky tepelným čerpadlům i takové aglomerace jako Vídeň, Mnichov, Hamburg, Milán, Kodaň a další evropská města zapojená do projektu C40 Cities.

Pokud hledáte způsobm, jak dosáhnout nízkých účtů za teplo, věnujte pozornost výhodám, které vám mohou přinést tepelná čerpalda. Změny, ke kterým dnes dochází na realitních trzích lze přirovnat ke změnám v automobilovém průmyslu, kde rovněž sílí tlaky na snižování emisí skleníkových plynů a lidé kupující nové auto dnes tak berou v úvahu to, jak nové auto bude splňovat budoucí nároky na šetrnost k životnímu prostředí.