Rodinný byznys, ano nebo ne Ostatní

Z právního hlediska se rodinná firma od jakékoliv jiné neliší, přitom se ale jedná o podnikání, jako žádné jiné. Rodinné pouto vnáší do podnikání spoustu pozitivních prvků, stejně tak může celý chod společnosti komplikovat. Jaké jsou tedy výhody a úskalí rodinného podnikání?


ilustrační foto: Pixabay.com – Free-Photos

Výhody rodinného podnikání

Do podniku se přenášejí kladné rodinné vazby – přirozený respekt, vzájemná důvěra, snaha nezklamat toho druhého, férovost – které mohou pomoci vybudovat skvělé prostředí, kde se pilné práci daří.

Rodinná firma většinou vzniká s myšlenkou existence přesahující jednu generaci. Je tedy běžné, že zde vzniká mnohem víc investic do rozvoje za účelem budování skutečně pevných dlouhodobých základů.

Rodinné podniky mají velký potenciál ideálního pracovního prostředí. Dá se očekávat přátelská atmosféra, pochopení pro individuální potřeby a minimálně ze začátků dnes populární anti-korporátní přístup.

Nevýhody a rizika rodinného podnikání

Práce vs. soukromí – v rodinné firmě je tato hranice vskutku minimální. V rodinném podnikání snadno vznikne rozpor, zvláště pokud se vyskytne ve firmě problém, komplikace nebo nějaká nesnáz. Snadno pak dochází k zavlékání pracovních věcí do soukromého života, ale třeba i naopak.

Tip! Než se vrhnete na podnikání, nezapomeňte se pobavit o tom, kolik jste ochotní podnikání věnovat času a jasně si stanovte hranice mezi časem, který budete trávit jako spolupracovníci a tím, kdy budete „jen“ rodina.

Protěžování – problém, který se občas vyskytuje zvláště ve větších firmách. Upřednostnění příbuzného na pozici, kterou by si ale mohl zasloužit kvalifikovanější pracovník může v extrémních případech vést ke ztrátě zisku, každopádně ale k narušení atmosféry v práci a vztahů mezi zaměstnanci.

Tip! Specializované pozice by měl zastávat vždy a pouze specialista, tak předejdete riziku ztrát klientů nebo zisku.

Rodinná uzavřenost – Vcelku běžná situace, kdy hlavně ze začátku podnikání vzniká potřeba všechny vznikající pozice obsadit členy rodiny tak, aby firma byla 100% rodinná. Nebo k tomu může dojít v rámci protěžování členů rodiny. Výsledkem ale může být skutečný problém. Ideálním řešením je využít možnost spolupráce s externím dodavatelem služby. Takovým typickým případem je řešení financí. Kdy menší firmy nemají prostředky na držení vlastního účetního na plný úvazek. Ideálním kompromisem pak je externí účetní, kterého můžete využít při průběžné kontrole stavu vašeho účetnictví. Nebo v rámci poradenských služeb. Užitečné budou také služby daňového poradce, které jsou často spojeny s obdobím, kdy se řeší přiznání k dani z příjmu.

Tip! Firma Wertheim poskytuje všem svým klientům při uzavření smlouvy o vedení účetnictví účetní program ABRA FlexiBee zcela zdarma.